VelkommenOm megPsykosynteseSamtaleterapiCoachingPriserKontakt megLenker
Du Er Mer Enn ..
Samtaleterapi og coaching
Psykosyntese

Psykosyntesen ble grunnlagt av Roberto Assagioli (1888-1974). Han var italiensk psykiater i den freudianske skolen, og samtidig med både Sigmund Freud og Carl Gustav Jung. Som Jung, anså Assagioli at psykoanalysen konsentrerte seg for mye på det syke i individet, og ville i stedet se mennesket som en grunnleggende frisk organisme, uansett om det tidvis kan fungere dårligere.

Han fant at ikke bare traumatiske barndoms­opp­levelser, men også menneskets lengsel etter meningsfullhet og innhold i livet kan føre til forstyrrelser. På samme måte som vi kan bli “syke” av å trykke ned vårt ubearbeidede underbevisste, kan vi på tilsvarende måte bli kraftløse og apatiske hvis vi ikke lytter til vår “indre røst” om hva vi selv egner oss til.

 

Han mente at psykisk smerte, som uttrykker seg som angst, depresjon, og andre forstyrrelser ikke alltid var noe ”sykt”, men noen ganger et forsøk hos vedkommende på å finne mening og innhold i sitt liv.

Psykosyntese kalles gjerne for "sjelens psykologi", der veien til sjelen går gjennom et tydelig, samlet jeg. Den kan også kalles "viljens psykologi" ettersom den identifiserer en velutviklet vilje som jegets og sjelens mest sentrale verktøy. Assagioli ville at psykologi skulle være praktisk. Den skal ikke bare få oss til å forstå hvorfor vi opptrer som vi gjør, men også virkelig hjelpe oss til å leve bedre. Inspirert av tenkere fra både vestens og østens kulturer og ulike religioner skapte han derfor en mengde øvelser og teknikker. De kan brukes både av den enkelte mennesket og som hjelpemidler i samtaleterapi.


VelkommenOm megPsykosynteseSamtaleterapiCoachingPriserKontakt megLenker